คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

บริษัท เวิลด์ลีส แจ้งปิดให้บริการชั่วคราวสาขาบางบอน ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2564 ตามมาตรการเพื่อป้องกันโรค COVID-19

 

 

ตามที่ บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (บริษัทในเครือของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย) ได้รับการยืนยันผลการตรวจสอบเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า มีพนักงานของบริษัทเวิลด์ลีส สาขาบางบอน 1 คน ติดโรค COVID-19  โดยพนักงานเข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการสาขาของบริษัทฯ ครั้งล่าสุดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564   

 

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 โดยกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข  บริษัทฯ จึงขอปิดที่ทำการสาขาบางบอนเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2564    เพื่อทำความสะอาดแบบ Big Cleaning และพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมอบโอโซน โดยสาขาฯ จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 27 กรกฏาคม 2564   ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้พนักงานของสาขาบางบอนที่ติดต่อเกี่ยวข้องใกล้ชิด เข้ารับการตรวจเชื้อและกักตัวเองในที่พักเพื่อเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน  โดยให้พนักงานชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงดังกล่าว 

 

ในระหว่างนี้ลูกค้าของบริษัทเวิลด์ลีส สาขาบางบอน สามารถติดต่อสอบถามค่างวด โทร. 084-4385083 สอบถามงานทะเบียนและอื่นๆ โทร. 085-4830421 หรือ 02-6756300 ต่อ 200 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-เสาร์ 08:30 น. – 17:00 น.) 

บริษัทฯให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน และลูกค้าทุกคน  ดังนั้น จะดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสอย่างเคร่งครัด ลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการสาขาอื่น ๆ ของบริษัทฯ ได้ตามปกติ  ทั้งนี้ บริษัทฯได้มีการรายงานถึงเหตุดังกล่าวต่อกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด 

23 กรกฎาคม 2564