คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว สาขาสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2564 ตามมาตรการเพื่อป้องกันโรค COVID-19

ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งว่ามีผู้ติดเชื้อ จำนวน 1 ท่าน ได้เข้าใช้บริการที่สาขาสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ช่วงเวลา 13:00 น. - 13:35 น.  โดยจากการตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการดังกล่าว สวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างตลอดเวลาที่ติดต่อสาขา

 

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน และเป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข  ธนาคารจึงขอปิดทำการสาขาสมุทรสงคราม เป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564   เพื่อทำความสะอาดแบบ Big Cleaning  รวมทั้งให้พนักงานที่ติดต่อเกี่ยวข้องใกล้ชิด กักตัวเองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน  โดยขณะนี้ยังไม่พบว่ามีพนักงานคนใดเข้าข่ายมีการติดเชื้อแต่อย่างใด   ทั้งนี้ สาขาสมุทรสงคราม จะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

 

ในระหว่างนี้ ลูกค้าของสาขาฯ สามารถใช้บริการกับสาขาอื่น ๆ ของธนาคาร หรือทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking 

 

ธนาคารให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อทุกคน  ดังนั้น จะดำเนินมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสอย่างเคร่งครัด ลูกค้าประชาชนสามารถติดต่อใช้บริการสาขาอื่นๆ ของธนาคารได้ตามปกติ  ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการรายงานถึงเหตุดังกล่าวต่อกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

30 มิถุนายน 2564