คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
รางวัล

ประกาศ

ธนาคารซีไอเอ็ม ไทย สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน 2564

ตามมาตรการเพื่อป้องกันโรค COVID-19  

 

 

ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ว่ามีพนักงานจากบริษัทพันธมิตรรายหนึ่งที่ได้มาติดต่องานภายในสาขาภูเก็ต และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต  ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 ได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น   

 

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน และเป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข  ธนาคารจึงได้ดำเนินการปิดอาคารที่ทำการสาขาภูเก็ต และที่ทำการสาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต  เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2564   เพื่อทำความสะอาดแบบ Big Cleaning และพ่นยากำจัดเชื้อโรคพร้อมอบโอโซน   รวมทั้งให้พนักงานที่ติดต่อเกี่ยวข้องใกล้ชิดทั้งหมด กักตัวเองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน  โดยในขณะนี้ ยังไม่พบว่ามีพนักงานคนใดเข้าข่ายมีการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่อย่างใด  

 

ในระหว่างนี้ ลูกค้าของสาขาฯ สามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชั่น CIMB Thai Digital Banking  หรือสามารถติดต่อสอบถาม CIMB Thai Care Center 02-6267777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. - 20:00 น. 

 

ธนาคารให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อทุกคน  ดังนั้น จะดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสอย่างเคร่งครัด ลูกค้าประชาชนสามารถติดต่อใช้บริการสาขาอื่น ๆ ของธนาคารได้ตามปกติ  ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการรายงานถึงเหตุดังกล่าวต่อกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

13 เมษายน 2564