คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ธนาคารซีไอเอ็ม ไทย แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว

 

สาขาเดอะมอลล์ บางแค ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2564

ตามมาตรการเพื่อป้องกันโรค COVID-19  

 

ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 ว่ามีลูกค้าที่มาใช้บริการสาขาเดอะมอลล์ บางแค เมื่อช่วงเย็นวันที่ 6 เมษายน 2564  ได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น

 

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน และเป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข  ธนาคารจึงขอปิดให้บริการสาขาเดอะมอลล์ บางแค ระหว่างวันที่ 14-16 เมษายน 2564   เพื่อทำความสะอาดแบบ Big Cleaning และพ่นยากำจัดเชื้อโรคพร้อมอบโอโซน   รวมทั้งให้พนักงานที่ติดต่อเกี่ยวข้องใกล้ชิดทั้งหมด กักตัวเองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน  โดยในขณะนี้ ยังไม่พบว่ามีพนักงานคนใดเข้าข่ายมีการติดเชื้อไวรัส COVID-19 แต่อย่างใด  

 

ในระหว่างนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการสาขาอื่นๆ ได้ตามปกติ หรือผ่านแอปพลิเคชั่น CIMB Thai Digital Banking  

หรือสามารถติดต่อสอบถาม CIMB Thai Care Center 02-6267777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. - 20:00 น. 

 

ธนาคารให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อทุกคน  ดังนั้น จะดำเนินมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสอย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ ธนาคารรายงานถึงเหตุดังกล่าวต่อกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

14 เมษายน 2564