คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศ

ประกาศ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งปิดให้บริการชั่วคราว สาขาเมกาบางนา วันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2564 ตามมาตรการเพื่อป้องกันโรค COVID-19

ตามที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานธนาคาร เข้าไปติดต่องาน ณ ที่ทำการ สาขาเมกาบางนา และเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 พนักงานตรวจพบว่าติดเชื้อโรคโควิด-19  โดยระหว่างที่ติดต่องานอยู่ในสาขา พนักงานอยู่ในพื้นที่เฉพาะที่มีฉากกั้นระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสาขา

 

เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงาน และให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข  ธนาคารจึงขอปิดให้บริการสาขาเมกาบางนาเป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2564   เพื่อทำความสะอาดแบบ Big Cleaning และพ่นยากำจัดเชื้อโรคพร้อมอบโอโซน   โดยสาขาฯ จะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ ธนาคารได้ติดต่อแจ้งลูกค้าที่ติดต่อกับพนักงานดังกล่าวแล้ว และปัจจุบันพนักงานที่อาจติดต่อกับพนักงานดังกล่าว ได้กักตัวเองเพื่อเฝ้าสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วันแล้ว ซึ่งในขณะนี้ ยังไม่พบว่ามีพนักงานคนใดมีอาการป่วยหรือได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโรค COVID-19 แต่อย่างใด 

 

ในระหว่างนี้ ลูกค้าของสาขาฯ สามารถใช้บริการกับสาขาอื่น ๆ ของธนาคาร หรือทำรายการผ่านแอปพลิเคชั่น CIMB Thai Digital Banking สอบถามเพิ่มเติม CIMB Thai Care Center 02-6267777 ทุกวัน เวลา 07:00 น. -19:00 น.

 

ธนาคารให้ความสำคัญอย่างสูงสุดต่อความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อทุกคน  ดังนั้น จะดำเนินมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางของสาธารณสุขเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสอย่างเคร่งครัด ลูกค้าประชาชนสามารถติดต่อใช้บริการสาขาอื่นๆ ของธนาคารได้ตามปกติ  ทั้งนี้ ธนาคารได้มีการรายงานถึงเหตุดังกล่าวต่อกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

15 กรกฎาคม 2564