คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ประกาศปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

 

1. ในวันพุธที่ 3 มีนาคม 2654 เวลา 00:00 น. ถึง เวลา 05:00 น.

ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการของ CIMB Thai Digital Banking ในวันและเวลาดังกล่าวได้

 

2. ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 23:00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 01:00 น.
ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บางบริการของบัตร Debit Card ในวันและเวลาดังกล่าวได้

 
3. ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 00:00 น. ถึง เวลา 00:50 น.

ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการของ BizChannel ในวันและเวลาดังกล่าวได้

 

เวลา 00:00 น. ถึง เวลา 06:00 น.

ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการของ บัตร ATM/Debit, บัตร Extra Cash, CIMB THAI Digital Banking, IVR Phone Banking,

Mobile Lending Application, ฝากเงินสดและสมัครขอสินเชื่อผ่านทุกช่องทาง ในวันและเวลาดังกล่าวได้

 

4. ในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 00:00 น. ถึง เวลา 05:00 น.
ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการของ IVR Phone Banking และ Preferred Goes Digital Application ในวันและเวลาดังกล่าวได้

ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บางบริการของ Debit Card ในวันและเวลาดังกล่าวได้

 

5. ในวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 00:00 น. ถึง เวลา 05:00 น.
ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการ BizChannel, CIMB Thai Digital Banking และ Mobile Lending ในวันและเวลาดังกล่าวได้

ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บางบริการของ Debit Card และ Preferred Goes Digital Application ในวันและเวลาดังกล่าวได้

 

6. ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 00:00 น. ถึง เวลา 05:00 น.
ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการของ CIMB Thai Digital Banking ในวันและเวลาดังกล่าวได้

 

 

ขออภัยในความไม่สะดวก
สอบถาม โทร 02 626 7777