คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ประกาศปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย จะทำการปิดระบบ ATM Regional Link เพื่อทดสอบและปรับปรุงระบบประจำปี 2562 

 

ส่งผลให้ บัตรเอทีเอ็มที่ออกโดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ประเทศมาเลเซีย ไม่สามารถทำรายการผ่านตู้ ATM ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

 

และบัตรเอทีเอ็มของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จะไม่สามารถทำรายการผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร ซีไอเอ็มบี มาเลเซีย ตามวันและเวลาดังนี้

 

- วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 23.00 น. - วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น.

 

- วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 23.00 น. - วันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น.

 

ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้