คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ขอแจ้งเปลี่ยนวันทีสรุปยอดบัญชี สินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคช ที่มีวันที่สรุปยอดบัญชีทุกวันที่ 6ของเดือน

เรียน ผู้ใช้บริการสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชที่มีวันสรุปยอดบัญชีทุกวันที่ 6 ของเดือน

 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563  เป็นต้น วันสรุปยอดบัญชีและวันครบกำหนดชำระสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชของท่าน จากเดิมวันที่สรุปยอดบัญชีทุกวันที่ 6 ของเดือนและกำหนดชำระภายในวันสุดท้ายของทุกเดือน  จะย้ายจากเดิมเป็นสรุปยอดบัญชีทุกวันที่  12 ของเดือน กำหนดชำระภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อบัญชีสินเชื่อบุคคลเอ็กซ์ตร้าแคชของท่าน มีสถานะบัญชีปกติ เท่านั้น สอบถามเพิ่มเติม 02 626 7777