คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ประกาศ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งปรับเวลาทำการสาขาในศูนย์การค้า

ประกาศ

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งปรับเวลาทำการสาขาในศูนย์การค้า

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย   ขอแจ้งปรับเวลาการให้บริการสาขาในศูนย์การค้าทุกแห่งทั่วประเทศ    จากเดิมเปิดให้บริการทุกวัน ในเวลา 11.00 – 16.00 น.  ขยายเป็นเวลา 11.00 – 18.00 น.     ทั้งนี้ รวมถึงสาขาสยามพารากอน ซึ่งได้กลับมาเปิดให้บริการตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น   โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 

อนึ่ง สำหรับสาขาสยามพารากอน ซีนีเพล็กซ์  สาขาเทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ อมตะนคร  และสาขาเทสโก้ โลตัส ชลบุรี ปัจจุบันยังคงปิดให้บริการชั่วคราว โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้  ท่านสามารถดูรายละเอียดที่ตั้งของสาขาได้ที่ www.cimbthai.com

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  

 

18 พฤษภาคม 2563