คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ขออภัยต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวเครดิตบูโร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารนั้น ธนาคารดำเนินการตามนโยบายภายในของธนาคารโดยข้อมูลจากเครดิตบูโรเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการพิจารณา ที่ธนาคารใช้ในการพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นๆที่ได้รับจากลูกค้า ธนาคารใคร่ขออภัยหากมีข้อความใดๆ ปรากฎในสื่อโซเชียลมีเดียอันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด