คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ขออภัยต่อข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวเครดิตบูโร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่าในการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารนั้น ธนาคารดำเนินการตามนโยบายภายในของธนาคารโดยข้อมูลจากเครดิตบูโรเป็นเพียงองค์ประกอบส่วนหนึ่งในการพิจารณา ที่ธนาคารใช้ในการพิจารณาร่วมกับข้อมูลอื่นๆที่ได้รับจากลูกค้า ธนาคารใคร่ขออภัยหากมีข้อความใดๆ ปรากฎในสื่อโซเชียลมีเดียอันอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิด