คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ประกาศ ขอแจ้งปิดให้บริการสาขาสีลม คอมเพล็กซ์ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน เป็นต้นไป

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอแจ้งปิดให้บริการสาขาสีลม คอมเพล็กซ์ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาได้ทีนี่ รวมทั้งช่องทางอื่นๆ เช่น เอทีเอ็ม และแอปพลิเคชั่น CIMB Thai Digital Banking ได้ตามปกติ

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้