คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ประกาศ ขอแจ้งปิดให้บริการสาขาสีลม คอมเพล็กซ์ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน เป็นต้นไป

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอแจ้งปิดให้บริการสาขาสีลม คอมเพล็กซ์ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ลูกค้ายังคงสามารถใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาได้ทีนี่ รวมทั้งช่องทางอื่นๆ เช่น เอทีเอ็ม และแอปพลิเคชั่น CIMB Thai Digital Banking ได้ตามปกติ

 

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้