คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

ประกาศสำคัญ

ประกาศ ขอแจ้งปิดให้บริการสาขาภูเก็ต และสาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ

 

เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการภาครัฐในการลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายไวรัส COVID-19  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอแจ้งปิดให้บริการสาขาภูเก็ต และสาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป   โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารจะได้ประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  

 

ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้บริการต่างๆ ผ่านเอทีเอ็ม และแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ได้ตามปกติ

 

 

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

13 เมษายน 2563