คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ประกาศ ขอแจ้งการเปิดให้บริการและปรับเปลี่ยนเวลาทำการของสาขาภูเก็ต และสาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต เป็นการชั่วคราว

ประกาศ

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอแจ้งการเปิดให้บริการและปรับเปลี่ยนเวลาทำการของสาขาภูเก็ต และสาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต เป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2563 เป็นต้นไป   ดังนี้

 

 • สาขาภูเก็ต เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9:30 - 15:30 น.
 • สาขาเช็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 11:00 - 16:00 น.

 

ทั้งนี้  หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ธนาคารจะได้ประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

14 เมษายน 2563