คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ประกาศ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งปิดทำการทุกสาขา วันที่ 28-29 มีนาคม 2563

ประกาศ

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งปิดทำการทุกสาขา

 

วันที่ 28-29 มีนาคม 2563

 

ตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID-19  

 

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของลูกค้า และเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19 ธนาคาร  ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งปิดทำการทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 นี้  โดยจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563  และหากมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารจะได้ประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยลูกค้ายังสามารถใช้บริการต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ได้ตามปกติ

 

ทั้งนี้  สำหรับมาตรการเยียวยาผู้ประสบความเดือดร้อนจาก COVID-19 ของรัฐบาลนั้น  ขอแจ้งว่าลูกค้าประชาชนสามารถเข้าร่วมได้โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com  ตั้งแต่เวลา 18:00 น. วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป  ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยใช้บัญชีที่มีอยู่เดิมของธนาคารใดก็ได้  ไม่จำเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่ และเงินช่วยเหลือจะโอนเข้าบัญชีของท่านโดยไม่ต้องมารับที่ธนาคาร  

 

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

28 มีนาคม 2563