คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ประกาศ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งปิดให้บริการสาขา 2 แห่ง เป็นการชั่วคราว

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอแจ้งการปิดให้บริการสาขาเพิ่มเติม เป็นการชั่วคราว จำนวน 2 สาขา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม  2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยธนาคารจะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง  ได้แก่

 

 1. สาขาเทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ อมตะนคร
 2. สาขาเทสโก้ โลตัส ชลบุรี

 

 

สำหรับสาขาอื่น ๆ ยังคงเปิดให้บริการ   โดยมีรายละเอียดตามประกาศเรื่อง แจ้งการปรับเวลาทำการสาขา ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563    ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมธนาคารจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง    ทั้งนี้  ท่านสามารถดูรายละเอียดที่ตั้งของสาขาได้ที่ www.cimbthai.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CIMB Thai Care Center 02-626-7777

 

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)  

26 มีนาคม 2563