คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

ประกาศสำคัญ

ประกาศ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งเปิดให้บริการสาขาสยามพารากอน ซีนีเพล็กซ์

ประกาศ

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งเปิดให้บริการสาขาสยามพารากอน ซีนีเพล็กซ์


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอแจ้งการเปิดให้บริการสาขาสยามพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย 2563  เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 11.00 – 18.00 น.


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
12 มิถุนายน 2563