คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ประกาศ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งเปิดให้บริการสาขาสยามพารากอน ซีนีเพล็กซ์

ประกาศ

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งเปิดให้บริการสาขาสยามพารากอน ซีนีเพล็กซ์


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอแจ้งการเปิดให้บริการสาขาสยามพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย 2563  เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 11.00 – 18.00 น.


ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
12 มิถุนายน 2563