คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ธนาคารฯ ขอแจ้งยกเลิกการให้บริการ MoneyGram

“ ธนาคารฯ ขอแจ้งยกเลิกการให้บริการ MoneyGram ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการรับส่งเงินด่วนระหว่างประเทศ บริการ SpeedSend ซึ่งเป็นบริการลักษณะเดียวกันทดแทน ได้ตามปกติ ”