คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

ประกาศสำคัญ

ธนาคารฯ ขอแจ้งยกเลิกการให้บริการ MoneyGram

“ ธนาคารฯ ขอแจ้งยกเลิกการให้บริการ MoneyGram ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป 

 

อย่างไรก็ตามลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการรับส่งเงินด่วนระหว่างประเทศ บริการ SpeedSend ซึ่งเป็นบริการลักษณะเดียวกันทดแทน ได้ตามปกติ ”