คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

 

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้าสถาบัน

 


อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 

 


กำหนดระยะเวลาการขายหรือฝากเงินได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 

ค่าธรรมเนียม

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ