คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

 

 

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลูกค้าสถาบัน

 


อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

 

อัตราดอกเบี้ยตั๋วแลกเงิน

 

 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 

 


กำหนดระยะเวลาการขายหรือฝากเงินได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

 

ค่าธรรมเนียม

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมการฝากถอนบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ