คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

โครงการ “จิตอาสา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กับโครงการแว่นแก้ว” ณ ตำบลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

 

โครงการจิตอาสานี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ธนาคารได้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงาน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมแว่นฟรีให้แก่ชาวบ้านและผู้สูงอายุที่ธนาคารซีไอเอ็ม บี ไทย ทำร่วมกับโครงการแว่นแก้ว นับเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โครงการนี้ได้เปิดรับสมัครพนักงานจิตอาสาในการทำหน้าที่ให้บริการงานลง ทะเบียนและพาประชาชนที่มารับบริการไปตัดแว่นฟรี ณ จุดบริการต่าง ๆ ภายในงาน