คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

โครงการ “ธารน้ำใจ สู่เยาวชน นักเรียน ทหารและพลเรือน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ โรงเรียนสอนศาสนาตาดีกา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมมือกับ มูลนิธิครอบครัวข่าวและสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 สนับสนุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนสอนศาสนาในพื้นที่ห่างไกล เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน สำหรับเยาวชน นักเรียน ทหาร และพลเรือน ให้ได้รับความรู้และติดตามข่าวสาร