คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือ ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ

 

เนื่องในปี พ.ศ. 2555-2556 เป็นปีมหามงคลในโอกาสสมโภชพุทธยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อีกทั้งยังเป็นโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 60 พรรษา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จึงได้ร่วมกับ วัดยานนาวา และกรมปศุสัตว์ จัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์แรกของเดือน โดยได้เชิญชวนลูกค้าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดซื้อ โค-กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์ มอบต่อกรมปศุสัตว์ภายใต้โครงการ "ธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ธคก.)" เพื่อนำไปมอบให้ชาวนาที่ยากจนได้ยืมไปใช้งาน ซึ่งโค-กระบือ ที่บริจาคเหล่านี้ จะอยู่ในความดูแลของกรมปศุสัตว์อำเภอตลอดชีวิต โดยจะไม่หวนกลับคืนมายังโรงฆ่าสัตว์อีก นอกจากนี้ ธนาคารได้เชิญชวนให้พนักงานร่วมเป็นจิตอาสาเขียนใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ผู้มา ร่วมบริจาคเงินทุกวันเสาร์แรกของเดือนมาโดยตลอด

 

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย สาขาบางรัก บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 006-2-28299-9 ชื่อบัญชี "วัดยานนาวา (เพื่อไถ่ชีวิตโค-กระบือ)"

 

วัดยานนาวา

 

ที่อยู่: เลขที่ 40 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

 

โทรศัพท์: 0 2672 3216, 0 2234 6435

 

เว็บไซต์: www.watyan.net