คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

โครงการ “3 ล้านกล้า ปลูกป่าศาสนาค้ำพะยูง”

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในโครงการ  “3 ล้านกล้า ปลูกป่าศาสนาค้ำพะยูง” ของมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดยดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ จังหวัดตาก เชียงใหม่ สระแก้ว และเลย เพื่อส่งเสริมการปลูกป่าพะยูงทดแทนป่าเดิมที่ถูกลักลอบตัดทำลายลงไปเป็น จำนวนมาก โดยโครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558 และผู้เข้าร่วมโครงการยังได้มอบเงินสำหรับการดูแลบำรุงรักษาเพื่อให้ต้น พะยูงเจริญเติบโตจนกลายเป็นผืนป่าอีกด้วย