คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็ก “Gift to Give” ณ ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ชุมชนบ่อนไก่ และสำนักงานเขตปทุมวัน จัดกิจกรรมวันเด็ก  ณ ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี  โดยเชิญชวนพนักงานร่วมกันบริจาคของเล่นและจักรยานเพื่อนำไปมอบให้แก่น้องๆ พร้อมกับร่วมออกซุ้มจัดกิจกรรมเกมสันทนาการต่างๆ นอกจากนั้นยังได้จัดเลี้ยงอาหารว่างขนมเด็กๆ ให้แก่ครอบครัวที่มาร่วมงานประมาณ 1,000 คน