คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็ก “Gift to Give” ณ ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ชุมชนบ่อนไก่ และสำนักงานเขตปทุมวัน จัดกิจกรรมวันเด็ก  ณ ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่ ติดต่อกันเป็นประจำทุกปี  โดยเชิญชวนพนักงานร่วมกันบริจาคของเล่นและจักรยานเพื่อนำไปมอบให้แก่น้องๆ พร้อมกับร่วมออกซุ้มจัดกิจกรรมเกมสันทนาการต่างๆ นอกจากนั้นยังได้จัดเลี้ยงอาหารว่างขนมเด็กๆ ให้แก่ครอบครัวที่มาร่วมงานประมาณ 1,000 คน