คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โครงการฟื้นฟูป่าชายเลน “บุญต้นกล้า ปลูกป่าชายเลน”

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย รวมพลังอาสาสมัครคน "กล้า" ซึ่งรวมถึงพนักงานธนาคาร เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตปทุมวันและสโมสรโรตารี่กรุงเทพสุวรรณภูมิรวมกว่า 200 คน มาสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันโดยปฏิบัติภารกิจปลูกพันธุ์ไม้ ป่าชายเลน เพื่อประโยชน์ต่อการประมงชายฝั่ง และอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและศูนย์ศึกษาระบบนิเวศวิทยา ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก ต.บางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้เปิดบัญชีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย “เพื่อบุญต้นกล้าปลูกป่าชายเลน” นำเงินบริจาคสมทบจัดซื้อต้นลำพูและต้นแสมขาวจำนวนกว่า 3,000 ต้น

 

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
ที่อยู่: เลขที่ 64 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์: 0 2709 5005
โทรสาร: 0 2323 3073
เว็บไซต์: www.bangpunature.com