คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงการบริจาคโลหิต

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง โดยจัดแคมเปญ “โลหิตทุก 1 ยูนิต ธนาคารร่วมสมทบเงิน 100 บาท” ให้สภากาชาดไทย เพื่อใช้ในการดำเนินกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ได้เชิญชวนพนักงานธนาคาร บริษัทห้างร้าน พ่อค้าประชาชนที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ย่านถนนหลังสวน ร่วมถึงผู้ที่ติดตามแฟนเพจของธนาคารใน Facebook เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตดังกล่าว โดยในแต่ละปีธนาคารสามารถจัดหาโลหิตได้มากกว่า 1,200 ยูนิต เพื่อส่งเข้าสำรองในธนาคารโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยนับว่าเป็นองค์กรหนึ่งที่สามารถจัดหาโลหิตได้มากเป็นอันดับต้นๆ ของหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดหาโลหิต และในทุกๆ ปี ธนาคารยังได้ให้การสนับสนุนในโครงการ “แล้งนี้ไม่แล้งน้ำใจด้วยการให้โลหิต”  ของสภากาชาดไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวันที่ประชาชนส่วนใหญ่ออกเดินทางท่องเที่ยว และเกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก ธนาคารเล็งเห็นว่าช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีความจำเป็นในการใช้โลหิตมาก แต่ยอดบริจาคโลหิตมีจำนวนลดลง จึงเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการ ใช้  นอกจากนี้ ธนาคารยังได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม “World Blood Donor Day”  เพื่อรณรงค์ให้ทั่วโลกให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยไม่ หวังสิ่งตอบแทนผ่านการบริจาคโลหิต

 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
ที่อยู่: 1871 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
โทรศัพท์: 0 2252 4106-9 ต่อ 1880 
โทรสาร: 0 2255 5558 เว็บไซต์: www.blooddonationthai.com