คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โครงการ “เล่าความฝัน ปั้นให้เป็นความจริง”

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับ สายการบินไทยแอร์เอเชีย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กนักเรียนในต่างจังหวัด ได้มีโอกาสมาสัมผัสประสบการณ์ เรียนเล่นแสนสนุก นอกห้อง เรียน ที่“คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ” โดยการเขียนบอกเล่าถึงอาชีพที่ฝันอยากจะเป็นหรือความฝันต่างๆ ของตนเอง มายังธนาคาร และทำการคัดเลือกเหลือ 12 โรงเรียน (นักเรียน 5 คนและคุณครู 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน) เพื่อเข้าร่วมในโครงการ ซึ่งจะได้รับตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมแพคเกจทัศนศึกษาที่กรุงเทพฯ และที่คิดส์ซาเนีย จำนวน 3 วัน 2 คืน ฟรี ซึ่งธนาคารได้ทำการรับสมัครพนักงานจิตอาสา เพื่อร่วม กันช่วยดูแลเด็กนักเรียนในช่วงวันจัดกิจกรรมอีกด้วย