คุณอยู่ที่

 • ความรู้ทางการเงิน
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงค์ด่วน
ความรู้ทางการเงิน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • สาขาต่างประเทศ
 • ความยั่งยืน
เคล็ดลับการออม
วางแผนการเงินเพื่ออนาคต
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking

โครงการ “เล่าความฝัน ปั้นให้เป็นความจริง”

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับ สายการบินไทยแอร์เอเชีย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานคณะกรรมการการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กนักเรียนในต่างจังหวัด ได้มีโอกาสมาสัมผัสประสบการณ์ เรียนเล่นแสนสนุก นอกห้อง เรียน ที่“คิดส์ซาเนีย กรุงเทพ” โดยการเขียนบอกเล่าถึงอาชีพที่ฝันอยากจะเป็นหรือความฝันต่างๆ ของตนเอง มายังธนาคาร และทำการคัดเลือกเหลือ 12 โรงเรียน (นักเรียน 5 คนและคุณครู 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน) เพื่อเข้าร่วมในโครงการ ซึ่งจะได้รับตั๋วเครื่องบินไป - กลับ พร้อมแพคเกจทัศนศึกษาที่กรุงเทพฯ และที่คิดส์ซาเนีย จำนวน 3 วัน 2 คืน ฟรี ซึ่งธนาคารได้ทำการรับสมัครพนักงานจิตอาสา เพื่อร่วม กันช่วยดูแลเด็กนักเรียนในช่วงวันจัดกิจกรรมอีกด้วย