คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

แบ่งปันกันและกัน สร้างฝันให้น้องๆ

 

อีก หนึ่งรูปแบบการระดมทุนเพื่อสังคม ด้วยการประสานความร่วมมือผู้ประกอบการ SME ธนาคารซีอเอ็มบี ไทย ได้จัดกิจกรรมแรลลี่ โดยนำรายได้ทั้งหมดมาสมทบทุนสร้างห้องน้ำใหม่เพื่อสุขอนามัยที่ดีให้แก่นัก เรียนกว่า 300 คน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยระดมกำลังลูกค้า สื่อมวลชนรวมกว่า 100 คนช่วยกันทาสีรั้วโรงเรียน และปรับปรุงห้องสมุดให้แก่โรงเรียนร่วมกับสำนักพิมพ์แจ่มใส ต่อยอดความสัมพันธ์ลูกค้า ควบคู่ไปกับการเป็นสื่อกลางให้ธุรกิจอยู่คู่กับสังคมอย่างเป็นมิตรและ ยั่งยืน

 

โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ที่อยู่: 134 ถนนวีระไวทยะ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ 77110 
โทรศัพท์: 032 655 081 
โทรสาร: 032 655 081