คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โครงการ “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ได้ให้การสนับสนุนทุนในการจัดซื้อชุดอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบการเรียนการ สอนวิทยาศาสตร์ และการทดลองให้แก่โรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ในโอกาสที่ธนาคารได้ทำบุญทอดกฐินธนาคาร ประจำปี พ.ศ. 2556

 

โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) จังหวัดราชบุรี
ที่อยู่: หมู่ 2 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุร
โทรศัพท์: 032 735 032
เว็บไซต์: http://wadnumpu.wordpress.com/page/3/