คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และห้องสมุด โรงเรียนบ้านโนน อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

อีกหนึ่งความภูมิใจของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรู้และส่งเสริมด้านการสื่อ สารอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด Community Link ณ โรงเรียนบ้านโนน อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นับเป็นโรงเรียนแห่งที่ 6 ที่ได้รับการแนะนำโครงการจากคุณกำภู ภูริภูวดล ผู้ประกาศข่าวรายการ "คัมภีร์วิถีรวย" ทางช่อง 9 อสมท. พร้อมทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวเดชอุดมศิริโชค ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคาร ซึ่งให้เกียรติร่วมเป็นพันธมิตรกับธนาคารในครั้งนี้ด้วย โดยโครงการนี้เกิดขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมกันในการสร้างโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในท้องถิ่น นับเป็นมิติสำคัญของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

 

โรงเรียนบ้านโนน จังหวัดอุบลราชธานี
ที่อยู่: หมู่ 3 ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 31460
โทรศัพท์: 089 846 0987, 088 343 9489