คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงการ “ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตโรงเรียน โรงเรียนบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยยังคงให้ความสำคัญต่อการให้ความรู้และส่งเสริมด้านการสื่อสารอย่างต่อ เนื่อง ภายใต้แนวคิด Community Link ณ โรงเรียนบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ โดยโครงการดังกล่าวได้รับการแนะนำโครงการจากคุณกำภู ภูริภูวดล ผู้ประกาศข่าวรายการ "คัมภีร์วิถีรวย" ทางช่อง 9 อสมท. โดยธนาคารได้เข้าร่วมโครงการเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การสื่อสาร ให้แก่โรงเรียน และช่วยในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกล ให้เท่าเทียมกับเด็กในเมืองใหญ่ อีกทั้ง ชุมชนใน ตำบลบ้านตาล ยังสามารถได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวในการสืบค้นข้อมูล ติดตามข่าวสาร เพื่อประโยชน์ทางอาชีพ

 

โรงเรียนเบ้านตาล จังหวัดชัยภูมิ
ที่อยู่: หมู่ 4 ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์: 084 600 7440