คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว จ. เชียงราย

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับรายการจอโลกเศรษฐกิจ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 จัดโครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว” ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ต. ทรายขาว อ. พาน จ. เชียงราย ซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวประมาณ 600-800 เมตร โดยร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวพร้อมมอบหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมเกมสันทนาการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียน 290 คน ที่อยู่ในพื้นที่แผ่นดินไหว