คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โครงการชุดหนังสือ Library Kits เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้

 

ด้วยความร่วมมือจากสโมสรโรตารี่กรุงเทพใต้ ในการฟื้นฟูโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยได้จัดชุดหนังสือเสริมความรู้เพื่อห้องสมุดสำหรับนักเรียนระดับประถม ศึกษา ภายใต้คำแนะนำจากห้องสมุดสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์ฯลฯ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งสิ้น 25 โรงเรียน รวมมูลค่า 500,000 บาท โดยเดินสายมอบชุดหนังสือทั่วพื้นที่ภาคใต้ ในจังหวัดกระบี่ พัทลุง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี

 

ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาย่อยสีลม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 70-0445679-2
ชื่อบัญชี "สโมสรโรตารี่กรุงเทพฯใต้แห่งประเทศไทย"

 

สโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ ใต้แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
ที่อยู่: โรงแรมคราวน์ พลาซ่ากรุงเทพ สวนลุมพินี เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์: 0 2632 9160, 0 2632 9000
โทรสาร: 0 2632 9161
เว็บไซต์: www.rotarybangkoksouth.org