คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงการ ติดปีก เติมฝัน "ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน แปลงสาธิตแก่นตะวัน” แห่งที่ 8 โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมกับครอบครัวข่าว 3 วารสารการเงินธนาคาร บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบโครงการติดปีก เติมฝัน "ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชน แปลงสาธิตแก่นตะวันและห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์แก่นตะวัน" ซึ่งนับเป็นแห่งที่ 8 ใน จ.นครราชสีมา ให้แก่ โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา  โดยพิธีส่งมอบจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 โดยหลังพิธีส่งมอบคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมแปลงสาธิตแก่นตะวันพร้อมร่วมกันปลูกต้นแก่นตะวัน และเยี่ยมชมห้องแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแก่นตะวัน อาทิ ผงขัดฟันแก่นตะวัน ยาสีฟันชนิดครีม เกลือขัดผิว เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์แก่นตะวันเกิดขึ้นจากโครงงานของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี และพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย.และได้รับรางวัลชนะเลิศ OTOP Junior อีกด้วย

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ธนาคารยังได้จัดกิจกรรม "เสริมความรู้ดูฟาร์มโคนม" โดยคุณอดิศร เสริมชัยวงศ์ ผู้บริหารสูงสุด ธุรกิจรายย่อย และคุณประภาส ทองสุข ผู้บริหารสูงสุด สื่อสารองค์กร นำทีมพาเด็ก ๆ ไปทำกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ฟาร์มโคนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เพื่อให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับวิธีการเลี้ยงโคนมและการรีดนมจากโคนมจริง ๆ นับว่าได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานจากสิ่งที่หาได้ในชุมชนท้องถิ่น  อีกทั้งยังมีการอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในหัวข้อ "4 รู้สู่การออม"  เพื่อส่งเสริมเรื่องการออมเงินและสร้างวินัยทางการเงิน โดย คุณจุฑามาส อัศวเสนานนท์ ธุรกิจรายย่อย อีกด้วย นับได้ว่าครบทุกรสชาติ ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเลย