คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงการ “พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร” โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยการแนะนำโครงการจากสายพาณิชย์ธนกิจ และการสนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และทุนการ ศึกษา จากวารสารการเงินธนาคารของบริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งนับเป็นความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกลให้เท่าเทียมกับเด็กในเมืองใหญ่ อีกทั้งชุมชนในอำเภอแม่แตง ยังสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวในการสืบค้นข้อมูล ติดตามข่าวสารได้อีกด้วย โดยธนาคารหวังว่าจะช่วยพัฒนาโอกาสและศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถ เข้าถึงเทคโนโลยี สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาความรู้ให้แก่ตนเอง และประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่: หมู่ 4 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
โทรศัพท์: 053 843 417
โทรสาร: 053 843 242