คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียนประถมในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งไม่เคยมีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอนมาก่อน อีกทั้งเปิดสอนคอมพิวเตอร์และการสืบค้นอินเตอร์เน็ตให้แก่ชุมชนเพื่อ ประโยชน์ทางอาชีพ ทั้งสภาพดินฟ้าอากาศ ราคาผลผลิต สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และโรงเรียนให้ดูแลซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน โดยธนาคารได้รับการแนะนำโครงการจากผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ทางช่อง 9 อสมท. ซึ่งระดมเงินและชุดกีฬาบริจาคเพิ่มเติมให้แก่โรงเรียน อีกทั้งประสานไปยังสำนักพิมพ์แจ่มใสในการจัดทำห้องสมุดอีกด้วย

 

ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาหนองคาย บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 218-2-16891-2
ชื่อบัญชี "โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ"

 

โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ จังหวัดหนองคาย 
ที่อยู่: หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130 
โทรศัพท์: 084 600 4101