คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ชุมชน โรงเรียนบ้านพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

อีกหนึ่งโครงการที่สร้างความอิ่มใจ..สุขใจ คือโครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) จังหวัดนครราชสีมา โดยโครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการ Community Link ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิซีไอเอ็มบี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างกันในการจัดทำโครงการเพื่อสังคมให้แก่ชุมชน ท้องถิ่น โดยการประสานงานผ่านบริษัท ในเครือเทพนคร กรุ๊ป ซึ่งเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้เยาวชนและคนในชุมชนพัฒนาการเรียนรู้ด้าน คอมพิวเตอร์ และการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อสามารถนำไปใช้พัฒนาความรู้ให้แก่ตัวเองและประกอบวิชาชีพในอนาคต พร้อมด้วยสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษา จากวารสารการเงินธนาคารของบริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด นับเป็นมิติสำคัญของความร่วมมือจากทุกภาคส่วน นำมาสู่โครงการดีๆ เพื่อสังคม

 

ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขานครราชสีมา บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 70-0445048-3 ชื่อบัญชี "โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)"

 

โรงเรียนบ้านพลกรัง (เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) จังหวัดนครราชสีมา 
ที่อยู่: หมู่ที่ 4 ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์: 044 215 417
เว็บไซต์: polkrungsc.igetweb.com