คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดชุมชน โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้การสนับสนุนในการจัดทำห้องคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ เนื่องในโอกาสที่ธนาคารเข้าร่วมงาน Money Expo UDONTHANI เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาของนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ ให้สามารถใช้อุปกรณ์จากศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชนในการสืบค้นข้อมูล ติดตามข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์ธุรกิจ ในการเชิญชวนลูกค้าเพื่อร่วมสนับสนุนทุนรวม 2 ราย คือ บริษัท อุดรไบโอแมส จำกัด และ บริษัท เบนซ์อุดร จำกัด รวมถึงกลุ่มพันธมิตร คือ บริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จำกัด และ บริษัท คิงส์เมนส์ ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด

 

โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก จังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่: หมู่ 9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 089 569 065, 042 123 014