คุณอยู่ที่

 • บทความ
 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • เกี่ยวกับเรา
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
ช่องทางบริการธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
 • เกี่ยวกับเรา
 • การกำกับดูแล
 • ทีมผู้บริหาร
 • รางวัล
 • นักลงทุนสัมพันธ์
 • ความยั่งยืน
 • ข่าวและกิจกรรม
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI Digital Banking
ข่าวและกิจกรรม

โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องสมุดชุมชน โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ให้การสนับสนุนในการจัดทำห้องคอมพิวเตอร์ และโสตทัศนูปกรณ์ เนื่องในโอกาสที่ธนาคารเข้าร่วมงาน Money Expo UDONTHANI เพื่อช่วยพัฒนาการศึกษาของนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ ให้สามารถใช้อุปกรณ์จากศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องสมุดชุมชนในการสืบค้นข้อมูล ติดตามข่าวสารเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์ธุรกิจ ในการเชิญชวนลูกค้าเพื่อร่วมสนับสนุนทุนรวม 2 ราย คือ บริษัท อุดรไบโอแมส จำกัด และ บริษัท เบนซ์อุดร จำกัด รวมถึงกลุ่มพันธมิตร คือ บริษัท มีเดียแอสโซซิเอตเต็ด จำกัด และ บริษัท คิงส์เมนส์ ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด

 

โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก จังหวัดอุดรธานี
ที่อยู่: หมู่ 9 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 089 569 065, 042 123 014