คุณอยู่ที่

  • บทความ
  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • เกี่ยวกับเรา
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
เกี่ยวกับเรา
Financial Guru
Business Maker
Lifestyle Tips
ลงทุน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศ
CIMB THAI App
ข่าวและกิจกรรม

โครงการศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนกศน. และชุมชนห้วยขวาง

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนกศน. โดยประสานความร่วมมือกับสโมสรโรตารี่กรุงเทพใต้ และประชาคมห้วยขวาง ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มีมากถึง 2,000 คน ช่วยผลักดันให้ผู้ที่ขาดการศึกษาได้กลับเข้าเรียนอีกครั้งอย่างมี ประสิทธิภาพ อีกทั้งประสานความร่วมมือไปยังภาครัฐ อันได้แก่สำนักงานเขตห้วยขวางที่ได้มอบพื้นที่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 

ร่วมบริจาคได้ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาย่อยสีลม บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 70-0445679-2
ชื่อบัญชี "สโมสรโรตารี่กรุงเทพฯใต้แห่งประเทศไทย"

 

สโมสรโรตารี่กรุงเทพฯ ใต้แห่งประเทศไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ที่อยู่: โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพ สวนลุมพินี เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์: 0 2632 9160, 0 2632 9000 
โทรสาร: 0 2632 9161
เว็บไซต์: www.rotarybangkoksouth.org