• โครงการ “จิตอาสา ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย กับโครงการแว่นแก้ว” ณ ตำบลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี