• กิจกรรมวันเด็ก “Gift to Give” ณ ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่