• โครงการ “ห้องเรียนวิทยาศาสตร์” โรงเรียนวัดน้ำพุ (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 54) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี