• เกี่ยวกับธนาคาร

เกี่ยวกับธนาคาร

header-individuals1

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)


กลุ่มซีไอเอ็มบี เชื่อว่าอาเซียนจะเจริญก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อเปิดรับความหลาก หลายจากทั่วทั้งภูมิภาค และด้วยกรอบแนวคิดแบบ ASEAN กลุ่มซีไอเอ็มบีพร้อมที่จะเปิดรับความแตกต่างด้านความคิด ความเห็น วัฒนธรรม และภาษาเสมอมา และเชื่อมโยงทุกมิติแห่งองค์ความรู้ บุคลากร และความเข้าใจอันลึกซึ้งเข้าด้วยกัน ผ่านเครือข่ายของเราทั่วทั้งภูมิภาคนี้

ซีไอเอ็มบีคือ ASEAN และที่นี่คือบ้านของเรา เราคือผู้ที่รู้จัก ASEAN ดีที่สุด ทำให้เราสามารถดึงทุกศักยภาพ และความแข็งแกร่งทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อนำเสนอบริการ และผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในระดับสากลให้แก่ทุกคน ด้วยความเชื่อมั่นนี้ กลุ่มซีไอเอ็มบี พร้อมที่จะเชื่อมพลังและหล่อหลอมความหลากหลายในทุกมิติ เพื่อเป้าหมายสูงสุดในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าทุกคน…ได้ก้าวไปอีกขั้น

The leading ASEAN company


กลุ่มซีไอเอ็มบี มีรากฐานอยู่ในอาเซียน และความรู้ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายจากทั่วทั้งภูมิภาค พร้อมมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของทุกๆ คนในภูมิภาคนี้อย่างสูงสุด

 

 

ตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อสะท้อนถึงคุณค่า จุดมุ่งหมาย
และความเป็นตัวตนของแบรนด์ CIMB THAI  

ตราสัญลักษณ์ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักดังนี้

  • Logomark ประกอบด้วยเครื่องหมาย Forward Icon (คล้ายหัวลูกศรวางอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมจตุรัส)
    ซึ่งสื่อให้เห็นถึงความคิดที่ก้าวหน้า
  • Logotype ประกอบด้วยชื่อขององค์กร "CIMB THAI" ภาษาอังกฤษอยู่ด้านบน และภาษาไทยอยู่ด้านล่างจัดเสมอหลัง