• ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์

ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์ พร้อมแล้ว.. ให้คุณสนุกกับการเงินใหม่ที่ง่ายขึ้นทุกวัน รับ-โอนเงินระหว่างกันรูปแบบใหม่ช่วยให้การรับเงินโอนของคุณเป็นเรื่องง่าย และสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ต้องจำ หรือบอกเลขบัญชีอีกต่อไป แค่ผูกบัญชี ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประชาชนและ/ หรือเบอร์มือถือ แทนเลขที่บัญชีธนาคาร

พร้อมใช้ชีวิตประจำวันแบบใหม่
ที่ง่ายและสบายกว่าเดิม

 • ประหยัดค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
 • ไม่ต้องจำเลขบัญชี รับเงินโอนได้เลย ผ่านหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
 • สะดวก ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสด ส่งมอบเงินสด สามารถตรวจสอบรายการได้และมีการเข้ารหัสตามมาตรฐานสากลในการส่งข้อมูลทุกครั้ง 

พร้อมรับเงินจากภาครัฐในรูปแบบใหม่ สะดวก รวดเร็ว

 • รับเงินคืนภาษี ไม่ต้องรอรับเช็ค 
 • รับเงินสวัสดิการต่างๆ ไม่ต้อง
  เตรียมเอกสาร ไม่ต้องเดินทาง 
 • เงินโอนเข้าบัญชีของคุณทันที 

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนใช้พร้อมเพย์ 

 • 1 หมายเลขบัตรประชาชนหรือ 1 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ผูกได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 • 1 บัญชี ผูกได้ทั้งหมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • 1 บัญชี ผูกได้สูงสุด 4 หมายเลข คือ 1 หมายเลขบัตรประชาชน และ 3 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 • ผูกบริการพร้อมเพย์ได้เฉพาะบัญชีของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประเภทออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันของบุคคลธรรมดาเท่านั้น บัญชีร่วมและบัญชีนิติบุคคลไม่สามารถนำมาผูกบริการพร้อมเพย์ได้
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครหรือยกเลิกบริการในทุกกรณี 

กรณีสมัครผูกกับหมายเลขประจำตัวประชาชน

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สมุดคู่ฝาก หรือเลขบัญชีของบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่ลูกค้ามีอยู่ และเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น

กรณีสมัครผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 • บัตรประจำตัวประชาชน / Passport
 • สมุดคู่ฝาก หรือเลขบัญชีของบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันของธนาคารที่ลูกค้ามีอยู่และเป็นบัญชีประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • โทรศัพท์มือถือและเบอร์ที่ต้องการทำการผูก บริการพร้อมเพย์ เพื่อทำการรับรหัส OTP
 • เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ในกรณีที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ที่ไม่เคยให้ไว้กับทางธนาคาร เช่น ใบแจ้งยอดค่าโทรศัพท์มือถือ)

พร้อมลงทะเบียนผูกบัญชี ผ่านช่องทางตามด้านล่างที่คุณสะดวก ได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา
 • CIMB THAI Care Center 0 2626 7777 กด 01
 • CIMB THAI Digital Banking
 •  
 

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ

มูลค่าการโอนรายการ
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ
ผ่านเครื่อง ATM
ค่าธรรมเนียมการทำรายการผ่าน
CIMB THAI Digital Banking
ไม่เกิน 5,000 บาท *ไม่คิดค่าบริการ ไม่คิดค่าบริการ
ตั้งแต่ 5,001 - 30,000 บาท 2 บาท / รายการ ไม่คิดค่าบริการ
ตั้งแต่ 30,001 - 100,000 บาท
5 บาท / รายการ ไม่คิดค่าบริการ
 > 100,000 – 500,000 บาท 10 บาท / รายการ ไม่คิดค่าบริการ

 

ใบสมัคร/เปลี่ยนแปลงการใช้บริการพร้อมเพย์ ดาวน์โหลด

หนังสือรับรองและยินยอมสำหรับบริการพร้อมเพย์ ดาวโหลด