• ประกาศ สาขาอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง ปิดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 10 ม.ค. 2564

ประกาศ

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สาขาอิมพีเรียล เวิลด์ สําโรง ปิดให้บริการชั่วคราวในวันที่ 10 ม.ค. 2564

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของภาครัฐ เรื่องการป้ องกันการแพรระบาดเชื้อ COVID-19 

สาขาจะเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 11 ม.ค. 2564 ในระหว่างนี้ ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ที่

สาขาเซ็นทรัลพลาซา บางนา และสาขาอื่นๆ หรือผ่านแอป CIMB THAI Digital Banking 

ขออภัยในความไม่สะดวก

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 ม.ค. 2564