• ประกาศ ตามมติของสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการเดินทาง หรือการรวมตัวของประชาชน รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

ประกาศ

ตามมติของสมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ และเพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการเดินทาง หรือการรวมตัวของประชาชน รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ขอแจ้งขยายระยะเวลา งดให้บริการเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าใหม่ และบริการผูกบัญชีพร้อมเพย์ ณ ที่ทำการสาขาทุกแห่ง ออกไปจนถึงวันที่ 6 เม.ย. 63 โดยจะให้บริการดังกล่าวตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

ท่านยังสามารถใช้บริการทางการเงินอื่นๆ ได้ที่สาขาของธนาคารตามปกติ ทั้งนี้ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัย ธนาคารขอแนะนำให้ท่านใช้แอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องเข้ามาทำรายการที่สาขา

ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวก

สอบถามเพิ่มเติม CIMB THAI Care Center 02 626 7777

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

31 มีนาคม 2563

Call Us
CIMB THAI Care Center
0 2626 7777