• มาตรการช่วยเหลือลูกค้า

ลูกค้าท่านใดที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก "COVID -19" และประสงค์จะเข้าร่วมโครงการให้ความช่วยเหลือ

สามารถติดต่อเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้่เป็นต้นไป

Q&A สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยของธนาคาร    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ คลิกที่นี่