คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

Benefits & Privileges

ปลอดภัย ใช้งานง่าย ทำการอนุมัติรายการได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว
ปลอดภัย
ใช้งานง่าย
ทำการอนุมัติรายการได้อย่างง่ายดาย
รวดเร็ว

บริการเรียกเก็บเงินและชำระเงิน

  • ผู้ใช้งานสามารถเลือกรับบริการเรียกเก็บเงินได้อย่างหลากหลาย 

สามารถใช้บริการเรียกเก็บเงินผ่านทาง Bill Payment PromptPay หรือ Direct Debit ได้

  • บริการรับชำระเงินที่หลากหลาย 

BizChannel@CIMB รองรับการโอนเงินภายในธนาคารและต่างธนาคารผ่านช่องทาง SMART Credit, BAHTNET, International Remittance และ Bill Payment ได้อย่างสะดวก

 

ขั้นตอนการทำรายการโอนเงินต่างธนาคาร

ขั้นตอนการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและเรียกดูรายการเดินบัญชี

คู่มือการใช้งาน BizChannel@CIMB

 

การเข้าสู่ระบบ การ Reset password และ การใช้อุปกรณ์ Token