คุณอยู่ที่

 • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • ช่องทางบริการธนาคาร
 • บริการช่วยเหลือ
 • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
 • เงินฝาก
 • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
 • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

บริการพร้อมเพย์นิติบุคคลคืออะไร

 • บริการรับ-โอนเงินรูปแบบใหม่ สำหรับนิติบุคคล ที่จดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) โดยใช้ เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ลงทะเบียนผูกบัญชีพร้อมเพย์
 • การรับ-โอนเงิน สามารถใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ที่ลงทะเบียนผูกบัญชีพร้อมเพย์เรียบร้อย แทนการใช้เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร รับโอนเงิน
 • นิติบุคคลสามารถผูกเลข 13 หลัก กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ได้ 1 บัญชีและ 1 ธนาคาร เท่านั้น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

ขั้นตอนการสมัครบริการพร้อมเพย์ สำหรับนิติบุคคล

ขั้นตอนที่ 3

จัดส่งเอกสาร ได้ 2 ช่องทาง.

 • สาขาธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานขายธุรกรรมเงินสด หรือเจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ที่ดูแลบริษัทท่าน
ขั้นตอนที่ 4

รอรับ SMS แจ้งผลการสมัครผ่านมือถือ ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ในใบคำขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงการใช้บริการพร้อมเพย์.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย Transaction Banking Hotline 02 626 7771.