คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงก์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
  • บริหารเงินสด
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงก์ด่วน

Benefits & Privileges

ปลอดภัย ใช้งานง่าย
ปลอดภัย
ใช้งานง่าย

ขั้นตอนการใช้บริการ

ขั้นตอนที่ 1: ติดตั้งแอป

ดาวน์โหลดผ่าน App Store หรือ Google Play

ขั้นตอนที่ 2: ใส่ข้อมูลผู้ใช้งาน

ID ของบริษัท และ user ผู้ใช้งาน

ขั้นตอนที่ 3: ใส่รหัสผ่าน

ใส่รหัสผ่าน เพื่อเริ่มจัดการ ธุรกรรมการเงินของคุณ

ดาวน์โหลดแอป BizChannel@CIMB Mobile App ได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย TB Hotline 02 626 7771

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 8:30 – 17:00 น. หรืออีเมล tbhotline@cimbthai.com