คุณอยู่ที่

  • ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • ช่องทางบริการธนาคาร
  • บริการช่วยเหลือ
  • ลิงค์ด่วน
ผลิตภัณฑ์ธนาคาร
  • เงินฝาก
  • บริการธุรกรรมต่างประเทศ
ช่องทางบริการธนาคาร
บริการช่วยเหลือ
ลิงค์ด่วน

คุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางเหล่านี้

โทรหาเรา

CIMB THAI Care Center
เวลาให้บริการ 7.00 น. - 20.00 น.
02-626-7777

 

ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์

อีเมล

cimbthai.carecenter@cimbthai.com

 

Facebook 

https://www.facebook.com/CIMBThai

  

LINE

http://line.me/ti/p/~@cimbthai

 

สาขาของเรา

ค้นหา สาขา ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย


สำนักงานใหญ่
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330